Lista najczęstszych pytań

Jak wygląda proces rezerwacji?

Po znalezieniu odpowiedniego domu czy mieszkania mogą Państwo złożyć rezerwację telefoniczną na 24h. Jest to czas na przygotowanie umowy rezerwacyjnej  podpisywanej w biurze sprzedaży. Czas obowiązywania umowy rezerwacyjnej wynosi 1 miesiąc do czasu podpisania umowy deweloperskiej u Notariusza.

Co to jest umowa deweloperska?

Elementy, które powinna zawierać niniejsza umowa, wymienia ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inaczej nazywana ustawą deweloperską. Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper za wynagrodzeniem zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Jaka jest forma płatności?

W przypadku budynków w trakcie budowy – płatność odbywa się przelewami w transzach określonych w harmonogramie. Transze są obliczane zgodnie z zaawansowaniem stanu budowy. W umowie deweloperskiej określane są kwoty oraz terminy według których Klient wpłaca kolejne raty. W przypadku budynków oddanych do użytkowania – warunki płatności uzależnione są głównie od możliwości Klienta. Zazwyczaj jest to jednorazowa płatność ze środków własnych, lub w dwóch transzach – wkład własny jako pierwsza rata po podpisaniu umowy przedwstępnej i reszta należności w ciągu miesiąca jaki dajemy na załatwienie spraw kredytowych

Czy dla inwestycji są prowadzone rachunki powiernicze?

Tak, dla naszych Inwestycji są prowadzone rachunki powiernicze. Każdy z Klientów wpłaca środki na indywidualne konto techniczne, a zgromadzone na nim środki wypłacane są deweloperowi po zrealizowaniu i skontrolowaniu przez rzeczoznawcę z banku konkretnego etapu inwestycji.

Czy klient może w biurze sprzedaży uzyskać informację nt kredytu?

Tak, oczywiście. Wystarczy nas uprzedzić, że są Państwo zainteresowani zasięgnięciem dokładniejszych informacji o kredytowaniu, a my zorganizujemy spotkanie w biurze sprzedaży z doradcą kredytowym. Możemy również zaproponować Państwu bezpośredni kontakt z kilkoma bankami, które przygotowały dla naszych Klientów ofertę specjalną.

Co w przypadku gdy bank nie udzieli mi kredytu?

Istnieje możliwość zabezpieczenia się przed sytuacją, gdy bank nie udzieli kredytu na zakup mieszkania poprzez odpowiedni zapis w umowie deweloperskiej.

Czy jest możliwość zmian lokatorskich?

Tak, do określonego etapu zaawansowania inwestycji, jeśli tylko pozwalają na to warunki techniczne, dajemy naszym Klientom możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich. Szczegółowych informacji związanych z taką możliwością udzieli Państwu biuro sprzedaży.

Czy jest możliwość łączenia mieszkań?

Tak, istnieje możliwość zwiększenia metrażu poprzez połączenie sąsiadujących ze sobą na danej kondygnacji mieszkań. W przypadku zainteresowania należy skontaktować się z biurem sprzedaży w celu weryfikacji możliwości technicznych.

Lista ofert: -/-